Zapytanie ofertowe nr 1


W związku z realizacją projektu nr 00251-6935-UM0910386/17 pn.: „Rozszerzenie działalności firmy poprzez uruchomienie Rajskiego SPA w miejscowości Rajskie” zapraszamy do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowo-wykończeniowych, części obiektu adaptowanego na potrzeby projektu Rajskie SPA w miejscowości Rajskie znajdującego się pod adresem Rajskie 26. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.